Korupcijos prevencija


  Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (841) 42 04 72

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio "Spindulėlis" korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė:

1. Dovilė Baniūnaitė, dietistė, darbo grupės vadovė;

2. Ingrida Jasėnaitė, kūno kultūros mokytoja;

3. Genovaitė Grušienė, auklėtojos padėjėja, narė

Telef. (841) 374242, el.p. baniunaite@gmail.com , Salduvės g.16, Kairiai


Puslapis "Korupcijos prevencija" atnaujintas 2019-09-06