Vaiko gerovės komisija (VGK)

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „SPINDULĖLIS“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Vaiko gerovės komisijos (VGK) sudėtis

VGK pirmininkė – Vanda Juozapaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

VGK pirmininko pavaduotoja – Daiva Urbonienė, logopedė;

Komisijos sekretorė – Jugina Kaminskė, auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja;

Komisijos nariai:

Ingrida Karalienė, auklėtoja, neformaliojo ugdymo mokytoja;

Alma Šulčienė, auklėtoja;

Vidija Rinkevičienė, auklėtoja;

Indrė Budrevičiūtė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.