Veiklos sritys

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio švietimo veiklos rūšys:

1. pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

2. kitos švietimo veiklos rūšys:

2.1. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

2.2. sportinis ir rekreacinis švietimas, 85.51;

2.3. kultūrinis švietimas, 85.52;

2.4. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, 85.59;

2.5. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

2. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.