Planavimo dokumentai

METINIAI VEIKLOS PLANAI

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2023 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2022 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2021 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2020 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2019 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2018 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ metinis veiklos planas 2017 m.

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS ATASKAITOS

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 2022 m. veiklos ataskaita

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 2021 m. veiklos ataskaita

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 2020 m. veiklos ataskaita

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ 2019 m. veiklos ataskaita

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 2018 m. veiklos ataskaita

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ 2017 m. veiklos ataskaita

LOPŠELIO-DARŽELIO STRATEGINIAI PLANAI

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ strateginis planas 2023-2027m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ strateginis planas 2017–2019 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ strateginis planas 2020-2022 m.