Korupcijos prevencija

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 KORUPCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2021 M.

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją lopšelyje darželyje – dietistė Dovilė Baniūnaitė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje – darželyje kreiptis el. p. baniunaite@gmail.com 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Dovilė Baniūnaitė.
Nariai:  Ingrida Jasėnaitė, Daina Beinorienė.

 ŠIAULIŲ R. KAIRIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SPINDULĖLIS“ PAREIGYBĖS, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ

  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui
  • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

NUORODOS: