Korupcijos prevencija

 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (841) 42 04 72

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ korupcijos prevencijos ir kontrolės darbo grupė:

1. Dovilė Baniūnaitė, dietistė, darbo grupės vadovė;

2. Ingrida Jasėnaitė, kūno kultūros mokytoja, narė;

3. Daina Beinorienė, auklėtojos padėjėja, narė.

Telef. (841) 374242, el.p. baniunaite@gmail.com , Salduvės g.16, Kairiai