Akcija ,,Gimti nameliai svarbūs paukšteliams“

Įgyvendinant ,,Gudručių“ grupės inicijuotą akciją ,,Gimti nameliai svarbūs paukšteliams“ kartu su Kairių seniūnu organizuota inkilų kėlimo akcija Kairių miestelio parkelyje. Džiaugiamės nuoširdžiu bendradarbiavimu.