Bendraminčių susitikimas…

„Susibūrimas yra pradžia. Sugebėjimas išlikti kartu yra pažanga. Darbas kartu yra sėkmė.“ (Henry Fordas)                                                                        

        Suprasdami, kad kartu dirbti ir siekti pažangos yra ne tik lengviau, bet ir prasmingiau, o ir pasiekti gali daugiau, Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ nutarė bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti kolegialius santykius, vesti ir stebėti atviras veiklas, diskutuoti, reflektuoti, gilinti žinias apie įtraukųjį ugdymą. 2023-03-09 Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ir Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ komandos – įstaigų vadovės ir mokytojos, lankėsi Meškuičių lopšelyje-darželyje. Stebėjome visose grupėse vedamas veiklas, vėliau jas aptarėme.

         Bendrystė, gera patirtis skatina tobulėti ir dirbti ne tik gerai, bet ir dar geriau.