Eilėraščių konkursas „Aš myliu Lietuvą“

Vasario 14 d. eilėraščių konkurse „Aš myliu Lietuvą“ mažųjų  lūpose skambėjo gražiausios lietuvių poetų sukurtos eilės apie mūsų gimtąjį kraštą, meilę savo gimtinei, Tėvynei. Aplodismentų gausumu ir garsumu Auksė ir jos deklamuotas A. Bočkienės eilėraštis „Tėviškės šalis“ buvo išrinktas geriausiu ir vasario 21 dieną dalyvaus eilėraščių deklamavimo konkurse Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Buratinas“.