Graži bendrystė

Šiltoje ir jaukioje bendrystėje lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ bendruomenė palydėjo besibaigiančius 2022 metus.