,,Gudručių“ grupės išvyka į Kairių biblioteką

Nešini piešinėliais su gražiausiais lietuviškais žodžiais, ,,Gudručių“ grupės vaikai, vyko į Kairių biblioteką paminėti Tarptautinę gimtosios kalbos dieną ir surengė savo piešinių parodą ,,Lūpom ir širdim ištartas gimtas žodis“, skirtą Lietuvių kalbos dienoms pažymėti. Bibliotekoje vaikai jaukiai įsitaisę minkštasuoliuose klausėsi auklėtojos skaitomos Kakės Makės istorijos apie draugystę, vartė knygas, žurnalus, žaidė kalbos žaidimus ir vieningai nusprendė, kad gimtoji lietuvių kalba yra pati gražiausia ir skambiausia. Taip pat aplankėmeė kultūros centro salėje eksponuojamą Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ vaikų kūrybinių dabų parodą ,,Myliu Lietuvą“.