Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų dramos šventė – festivalis ,,Vaikystės aitvarai“

           Lapkričio 16 dieną lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ,,Gudručių“ grupės vaikai dalyvavo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų dramos šventėje – festivalyje ,,Vaikystės aitvarai“. Mažieji artistai pademonstravo savo vaidybinius ir meninius gebėjimus suvaidindami pasaką ,,Pagrandukas“.  Už pasirodymą vaikai apdovanoti močiutės lauktuvėmis bei padėka. Šventės metu netrūko džiugių šypsenų, artistiško džiaugsmo, šiltų aplodismentų.