Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Žaidimai moko“

            Lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus ,,Smalsučių“ grupė dalyvauja ilgalaikiame kvalifikacijos tobulinimo programoje ,,Žaidimai moko“, kurios tikslas – įvairių žaidimų bei užduočių pagalba lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų pažinimo, komunikavimo, socialinę, meninę kompetencijas. Veiklų metu vaikai skatinami tyrinėti, mąstyti, spręsti problemas, mokosi bendradarbiauti įvairių žaidimų pagalba. Atliekant užduotis lavinama akies – rankos koordinacija, smulkioji motorika, aktyvinama,  plėtojama ir tikslinama vaikų kalba ir kt.