Ilgalaikis respublikinis patirtinio ugdymo(si) projektas „Iš močiutės skrynios“

            Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ skaičiuoja šeštuosius draugystės metus su Kauno lopšeliu-darželiu „Daigelis“. Šiemet logopedė Daiva Urbonienė ir „Gudručių“ grupės bendruomenė vykdo tęstinį respublikinį patirtinio ugdymosi projektą ,,Iš močiutės skrynios“. Šio sumanymo metu ikimokyklinio ugdymo grupės „Gudručiai“ bendruomenė etninės kultūros bruožus perteiks per tam tikras sritis: tautosaką, dailę, muziką, kalendorines šventes. Tad gruodžio mėnesį įvyko pirmas virtualus susitikimas – susipažinimas. Vaikai prisistatė, padeklamavo eilėraštuką, pasirodė, kaip pasipuošė grupėje eglutę ir palinkėjo vieni kitiems gražių artėjančių švenčių.