Informacija dėl nuotolinio ugdymo(si)

Informuojame, kad nuo 2020 m. kovo 30 d. ugdymo procesas Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“ pradedamas organizuoti nuotoliniu būdu, naudojantis elektroniniu dienynu ,,Mūsų darželis“, uždaromis Facebook grupių paskyromis, Viber, Messenger, Skype, tėvų elektroniniais paštais, telefonais ir pagal poreikį kitais būdais. Mokytojai, kiekvieną šeimą informuos apie, grupės bendru susitarimu, pasirinktą komunikavimo prieigą. Naujas temas, užduotis, filmuotą medžiagą pateiksime elektroniniu būdu.

Labai prašome pasidalinti su grupės auklėtojomis vaikų darbelių rezultatais (darbelių nuotraukomis, komentarais ir kt.).  Atliktų užduotėlių nuotraukas galėsite kelti į savo turimos grupės elektronines erdves. Neišmeskite piešinių, atliktų užduotėlių. Sugrįžę  į darželį, pasidžiaugsime jais kartu su draugais.

Informacija teikiama:

       1. Telefonais: (8 41) 374242, 862091153, 867232660

       2. Elektroniniu paštu kairiudarzelis@gmail.com

       3. Elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“

       4. Grupių auklėtojoms jums įprastais kontaktais.

Dėkojame už supratimą ir tikimės sklandaus bendradarbiavimo.

Palaikymas, patarimai, padrąsinimai – labai svarbu.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ pasirengimo organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu priemonių planas