Papildomo ugdymo(si) būreliai lopšelyje-darželyje

Nuo 2022 metų rugsėjo mėnesio lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“ organizuojami papildomo ugdymo(si) būreliai: Šiaulių jaunųjų gamtininkų centro būrelis ,,Zoofanų klubas“, Robotikos akademijos būrelis ir sportinių šokių būrelis ,,Tandem“.