Pasaulinė Žemės diena

Kovo 20 dieną minima Pasaulinė Žemės diena, kuri mus kviečia ir įpareigoja konkrečiais
darbais prisidėti prie aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Tą galime atlikti kiekvienas savo kieme,
namų aplinkoje, darbo vietoje. Rūpintis Žemės išsaugojimu galime ir privalome visi.
Ši diena lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“ paminėta šūkiu – ,,Gražūs mūsų darbeliai, Tau,
brangi Žemele!”. Vyresnieji ,,Smalsučių” ir ,,Gudručių” grupių vaikai bei pedagogai dalyvavo
,,Bundančios gamtos“ žygyje, kurio metu stebėjo gamtą, ieškojo pirmųjų pavasario ženklų, rinko šiukšles, švarindami aplinką. Mažieji ,,Kodėlčiukų“ ir „Pabiručių“ grupių vaikučiai tvarkė
lopšelio-darželio lauko erdves, savo žaidimų aikšteles. Šiai dienai paminėti vaikai išmoko šokį ,,Mano diena laiminga”, surengė kūrybinių darbų parodą ,,Apkabinsiu Žemę”. Taip jie išreiškė savo meilę Žemei, pasižadėjimą ją saugoti ir puoselėti.