Prevencinė programa ,,Esame saugūs“

Prevencinėje programoje ,,Esame saugūs“ dalyvauja ne tik Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ vaikai, bet ir jų tėveliai.