Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų akcija „Sportuojame visur“

2022 m. kovo – balandžio mėn. Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ neformaliojo ugdymo (kūno k.) mokytoja Ingrida organizavo respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų akcija „Sportuojame visur“. Akcijos tikslas – skatinti vaikų fizinį aktyvumą neįprastoje aplinkoje, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį bei aktyvinti glaudesnį bendradarbiavimą tarp ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų, orientuojantis į fizinio aktyvumo skatinimą. Akcijoje dalyvavo 46 pedagoges iš 26 įstaigų.