Socialinio pedagogo informacija

Šiaulių r. Švietimo pagalbos tarnybos socialinė  pedagogė Jolanta Petraitė rekomenduoja internetinę platformą tėveliams www.kaveikiavaikai.lt . Čia galima rasti naudingos informacijos apie tai, kaip palaikyti pozityvų santykį su vaikais, kaip su jais kalbėti apie psichoaktyviąsias medžiagas, pasitikrinti savo žinias testo pagalba ir t.t.“.