Socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo programa „Emociukų kelionė“

              Ikimokyklinio amžiaus ,,Gudručių“ grupės vaikai dalyvauja socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymo 8 akademinių valandų programoje „Emociukų kelionė“, kurią vykdo Šiaulių r. švietimo pagalbos tarnybos (ŠPT) pagalbos mokiniui specialistai. Programos metu vaikai mokosi pažinti ir tinkamai reikšti emocijas, lavina savęs pažinimo bei empatijos įgūdžius.