STEAM Velykinė paroda

Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ Velykinė STEAM paroda ,,Velykinis margutis“