SVARBI INFORMACIJA!!! TĖVELIAMS!!!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimu Nr. V-977 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose“ ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. A-639 „Dėl ugdymo ir vaikų priežiūros proceso stabdymo švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą bei neformalųjį ir formalųjį vaikų švietimą papildantį ugdymą, ir nuotolinio ugdymo organizavimo“

P R A Š O M E Jūsų, gerbiami tėveliai, įvertinti savo poreikį pagal raštuose nurodytus įpareigojimus abiems tėvams, įtėviams, globėjams ar rūpintojams ir esant poreikiui Jūsų vaikui lankyti Šiaulių r. Kairių lopšelį-darželį „Spindulėlis“ teikti argumentuotus prašymus ir pažymas Šiaulių rajono savivaldybės administracijai elektroniniu paštu: prim@siauliuraj.lt

Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ administracija (telefonai 864602473 arba 868780409)

ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO STABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ, IR NUOTOLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO.

PRAŠYMAS UŽTIKRINTI VAIKO PRIEŽIŪRĄ ŠVIETIMO ĮSTAIGOJE, VYKDANČIOJE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ, KARANTINO LAIKOTARPIU