Tarptautinė tolerancijos diena

Lapkričio 16 d. lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“ buvo paminėta Tarptautinė tolerancijos diena, kurios metu bendruomenė kūrė Tolerancijos miestą. Minėdami šią dieną sužinojome Tolerancijos žodžio reikšmę, per žaidybines situacijas aiškinomės tolerancijos / netolerancijos atvejus, kalbėjome apie tarpusavio santykius, stengėmės suprasti kitokį žmogų, nei jis pats, prisiminėme grupės taisykles ir susitarimus. Būdami tolerantiški gamtai, miestą kūrėme iš įvairių antrinių medžiagų, grupės aplinkos daiktų.