Virtualus konkursas „Menu mįslę keturgyslę“

Vykdant ilgalaikį projektą ,,Iš močiutės skrynios“ su Kauno lopšeliu-darželiu ,,Daigelis“ ir ikimokyklinio amžiaus ,,Gudručių“ grupės vaikais vasario mėnesį organizuotas virtualus konkursas „Menu mįslę keturgyslę“. Konkursas skirtas Tarptautinės gimtosios kalbos dienai paminėti, kurio idėja – įminti mįslę iliustruojant atsakymą piešniu. Atlikdami užduotis vaikai mokėsi įminti mįsles, ieškojo mįslės žodžiuose paslėpto teisingo atsakymo, kūrybiškai stengėsi įminti draugų užmintas mįsles. Veiklos skatino žodyno plėtotę, sakytinę kalbą, sudarė sąlygas vaikų saviraiškai. Organizuota konkurso dalyvių piešinių paroda, kurią galima pamatyti lopšelio-darželio „Spindulėlis“ „Gudručių“ grupės laiptinėje.