Viešieji pirkimai

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2023 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2022 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2022 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2021 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2021 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2020 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2020 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2019 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2019 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2018 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2018 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio biudžetiniais metais numatomų pirkti reikalingų prekių, paslaugų ir darbų planas 2017 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio vykstantys mažos vertės pirkimai 2017 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo sutarčių, pirkimo sutarčių ir vidaus sandorių ataskaita 2017 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio viešųjų pirkimų organizvimo tvarkos aprašas 2017 m.

Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio vykstantys mažos vertės pirkimai 2016 m.