Darbuotojai

Mokytojai

Eil. Nr.Vardas, pavardėIšsilavinimasKvalifikacinė kategorijaPareigybė
1.Dalia GricienėAukštasis universitetinis, edukologijos magistrasMokytoja metodininkėDirektorė
2.Vanda JuozapaitienėAukštasis universitetinis, edukologijos magistrasMokytoja metodininkėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
3.Daiva UrbonienėAukštasis universitetinisLogopedė metodininkėLogopedė
4.Jugina KaminskėAukštasis univeritetinisVyresnioji auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytoja
5.Austėja DaukšaitėVidurinisAuklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja
6.Asta KerienėAukštasis universitetinisMokytoja metodininkėIkimokyklinio ugdymo mokytoja
7.Vidija RinkevičienėAukštasis universitetinisAuklėtoja metodininkėIkimokyklinio ugdymo mokytoja
8.Neringa KavaliauskienėAukštasis universitetinisVyresnioji auklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja
9.Daina GustienėAukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja
10.Lijandra AndrašūnaitėAukštasis universitetinisVyresnioji auklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja

Aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1.Reda LabutienėDirektoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, sandėlininkė
2.Jūratė MotiejūnienėSekretorė
3.Rasa TamoševičienėDietistė, mokytojos padėjėja
4.Jolanta VitkauskienėMokytojos padėjėja
5.Daina BeinorienėMokytojos padėjėja
6.Violeta DirvonaitėMokytojos padėjėja
7.Ingrida DaugirdienėMokytojos padėjėja, valytoja
8.Sigitas VilimasDarbininkas
9.Reda LabutienėMokytojo padėjėja
10.Gabrielė ŠirvinskienėVirėja
11.Marija KundrotienėVirėja