Darbuotojai

Mokytojai

Eil. Nr.Vardas, pavardėIšsilavinimasKvalifikacinė kategorijaPareigybė
1.Dalia GricienėAukštasis universitetinis, edukologijos magistrasMokytoja metodininkėDirektorė
2.Vanda JuozapaitienėAukštasis universitetinis, edukologijos magistrasMokytoja metodininkėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui
3.Daiva UrbonienėAukštasis universitetinisLogopedė metodininkėLogopedė
4.Jugina KaminskėAukštasis univeritetinisVyresnioji auklėtoja, meninio ugdymo mokytoja Ikimokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytoja
5.Ingrida KaralienėAukštasis universitetinisvyresnioji mokytoja, neformaliojo ugdymo mokytojaIkimokyklinio ugdymo, neformaliojo ugdymo mokytoja
6.Asta KerienėAukštasis universitetinisMokytoja metodininkėIkimokyklinio ugdymo mokytoja
7.Vidija RinkevičienėAukštasis universitetinisAuklėtoja metodininkėIkimokyklinio ugdymo mokytoja
8.Neringa KavaliauskienėAukštasis universitetinisVyresnioji auklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja
9.Daina GustienėAukštasis universitetinis Vyresnioji auklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja
10.Lijandra AndrašūnaitėAukštasis universitetinisVyresnioji auklėtojaIkimokyklinio ugdymo mokytoja

Aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.Vardas, pavardėPareigybė
1.Reda LabutienėDirektoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, sandėlininkė
2.Jūratė MotiejūnienėSekretorė
3.Dovilė BaniūnaitėDietistė
4.Jolanta VitkauskienėMokytojos padėjėja
5.Daina BeinorienėMokytojos padėjėja
6.Violeta DirvonaitėMokytojos padėjėja
7.Rasa TamoševičienėMokytojos padėjėja
8.Sigitas VilimasDarbininkas
9.Lionė ŠkikūnienėValytoja, kiemsargė
10.Reda LabutienėMokytojo padėjėja
11.Marija KundrotienėVirėja