Ugdymas

Ikimokyklinis ugdymas

Ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikai lopšelyje-darželyje ugdomi pagal įstaigos pedagogų parengtą ikimokyklinio ugdymo programą „Spinduliukas“. Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, siekiama sukurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius. Programa

Sveikatos stiprinimas ir ugdymas

Lopšelyje-darželyje vykdoma sveikatos stiprinimo ir ugdymo programa „Sveikas darželis“ 2014-2018 m.; sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“ 2019-2023 m.

Sveikatos stiprinimo programos „Sveikas darželis“ veiklos kryptys:

 • Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas;
 • Psichosocialinė aplinka;
 • Fizinė aplinka;
 • Žmogiškieji ir materialieji ištekliai;
 • Sveikatos ugdymas;
 • Sveikatą stiprinančios veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas.

Vaikų sveikata lopšelyje-darželyje rūpinasi:

 • Auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai saugo, stiprina ir ugdo vaikų sveikatą, kuria aplinką, garantuojančią vaikų fizinį ir psichologinį saugumą.
 • Judesio korekcijos mokytojas vertina vaikų motorinės raidos ir fizinio vystymosi ypatumus, organizuoja kūno kultūros ugdymo procesą.
 • Logopedas, specialusis pedagogas vertina vaikų kalbos ir pažintinės raidos ypatumus, nustato sutrikimus bei juos šalina.
 • Dietistas stebi vaikų sveikatą bei higieną, atlieka antropometrinius matavimus, teikia pirmąją pagalbą, prižiūri patalpų higieninę būklę, registruoja ir analizuoja sergamumo priežastis, sudaro valgiaraštį.
 • Sveikatos stiprinimo komanda koordinuoja sveikatos stiprinimo veiklą lopšelyje-darželyje.

Sveikatos stiprinimo ir ugdymo kryptys:

 • Sveika mityba – lopšelyje-darželyje vaikų maitinimas organizuojamas remiantis H. Šeltono sveikos mitybos principais. Sudarant kasdienį valgiaraštį, ypatingas dėmesys skiriamas produktų derinimui. Siekiame, kad vaikai kiekvieną dieną valgytų tinkamai subalansuotą maistą, vartotų daug daržovių ir vaisių.
 • Fizinis aktyvumas – sudarome vaikams galimybę kuo daugiau judėti, ugdome pagrindinių judesių įgūdžius, leidžiame vaikams patirti judėjimo džiaugsmą.
 • Darbo ir poilsio ritmas – lopšelyje-darželyje užtikrinamas vaiko amžių ir poreikius atitinkantis dienos rėžimas. Kasdien organizuojame rytinę mankštą, aktyvią veiklą patalpose ir gryname lauke, pastovus maitinimosi bei pietų miego laikas.
 • Grūdinimasis – pagal galimybes didiname vaikų atsparumą besikeičiančiai aplinkai. Taikome tokias grūdinimosi priemones: rytinė mankšta ir kūno kultūra su lengva apranga gerai išvėdintoje patalpoje, burnos skalavimas, patalpų vėdinimas, vaikščiojimas basomis, vaikų veikla lauke įvairiais metų laikais.
 • Savęs pažinimas – padedame vaikui daugiau sužinoti apie save, pažinti savo kūną.
 • Higieninis ugdymas – ugdome vaikų savarankiškumą, formuojame ir įtvirtiname higieninius įgūdžius, pratiname laikytis asmens higienos reikalavimų, prižiūrėti savo rūbus ir avalynę.
 • Ekologinis ugdymas– formuojame ekologinės kultūros pradmenis, pratiname vaikus rūpintis gamtos apsauga.
 • Savisaugos įgūdžių ugdymas– suteikiame vaikams žinių ir formuojame saugaus elgesio namuose, kieme, gatvėje įgūdžius.
 • Žalingų įpročių prevencija– padedame vaikams suprasti neigiamą alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikį žmogaus sveikatai. Ugdome nuostatą užaugus jų nevartoti. Vykdoma „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa“.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“ 2014–2018 m.

Sveikatos stiprinimo programa „Sveikas darželis“ 2019-2023 m.