Mūsų grupės

2020-2021 m.m.

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS iki 3 m. „KODĖLČIUKŲ“ GRUPĖ 

Grupėje dirba: auklėtojos Vidija Rinkevičienė ir Lijandra Andrašūnaitė, auklėtojos padėjėja Daina Beinorienė.

IKIMOKYKLINIO  AMŽIAUS „PABIRUČIŲ“ GRUPĖ

Grupėje dirba: auklėtojos Dovilė Vaikutienė ir Lijandra Andrašūnaitė, auklėtojos padėjėja Ieva Ivoškevičė

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS „SMALSUČIŲ“ GRUPĖ 

Grupėje dirba: auklėtojos Neringa Kavaliauskienė ir Ingrida Karalienė, auklėtojos padėjėja Rasa Tamoševičienė

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS  „GUDRUČIŲ” GRUPĖ

Grupėje dirba: auklėtojos Alma Šulčienė ir Jugina Kaminskė, auklėtojos padėjėja Violeta Dirvonaitė.