Privalomas priešmokyklinis ugdymas

Dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. t-226 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios 2019 m. liepos 2 d. T-246

Į priešmokyklinio ugdymo grupes nuo penkerių metų

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas yra privalomas visiems šešiamečiams.

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimą rasite čia:

https://www.e-tar.lt/