Draugiškas susitikimas

            Sausio 17 d. vyko tradicinis virtualus Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus ,,Gudručių“ grupės ir Kauno lopšelio-darželio ,,Daigelis“ ,,Bitučių“ grupės vaikų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų susitikimas. Vaikai kalbėjosi apie darželyje vykstančias veiklas ir užsiėmimus. Gudručiai pasakojo draugams, kaip puošė eglutę miško žvėreliams, gamino ekologiškas lesyklėles, mokėsi rūšiuoti šiukšles, stebėjo kaip surenkamos ir išvežamos buitinės atliekos, organizavo rytmetį „Šiušlėms ne!“. Mažieji kauniečiai supažindino draugus su ornitologo profesija, dainavo daineles apie paukščius. Įstaigų logopedės pasidalino logopedinėse pratybose taikomais metodais ir naudojamomis ekologiškomis ugdymo priemonėmis.

           Susitikimo metu vaikai praplėtė žinias apie atliekų rūšiavimą, plėtojo pažintinius gebėjimus, ugdėsi pagarbaus elgesio, atidaus klausymosi ir pasakojimo įgūdžius.