Mokomės atvirumo. Darbo stebėjimo vizitas Italijoje

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdomą programos „Erasmus+“ akreditacijos 2021–2027 metams (akreditacijos Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098) projektą su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452, š. m. gegužės 8-12 dienomis į darbo stebėjimo vizitą Italijoje vyko Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir mokytojų komanda iš Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos, Šiaulių r. Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ir Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“. Darbo stebėjimo vizitas vyko Istituto Comprensivo 5 Falcone Paciano mokykloje Pomigliano d’Arco mieste. Vizito tikslas – ikimokyklinio, pradinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso planavimas, organizavimas, pasiekimų vertinimas, veiklų stebėjimas ir analizė, susipažinimas su įtraukiojo ugdymo organizavimo praktikomis.

              Atvykus į Istituto Comprensivo 5 Falcone Paciano mokyklą darbo stebėjimo dalyvius labai šiltai pasitiko mokyklos direktorė, programos Erasmus+ projektų koordinatorė Teresa La Montagna ir mokyklos mokytojai. Erasmus+ projektų koordinatorė Teresa La Montagna pristatė mokyklą, supažindino su mokytojais, papasakojo apie ugdymo proceso organizavimą, darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bendravimą su ugdytinių tėvais. Mokykla turi septynis korpusus, kuriuose ugdomi skirtingo amžiaus ir įvairių gebėjimų vaikai. Vizito dalyviai lankėsi 3-uose mokyklos korpusuose: School Complex „Buonpensiero1“, School Complex „Paciano“, School Complex „Cirino“, kuriuose stebėjo ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių užsiėmimus, mokytojų vedamas matematikos, teatro, anglų kalbos, istorijos, geografijos pamokas vyresnėse klasėse. Mokytojai pristatė ugdymo procese naudojamas informacines technologijas, interaktyvias mokomąsias programėles, priemones, kurios naudojamos ugdant autizmo spektro, regos negalią turinčius vaikus, papasakojo, kaip į grupės ar klasės veiklą integruoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Projekto dalyviai dalyvavo vaikų ir mokytojų parengtame „Performanse apie patyčias“.

              Šiltas bendravimas tęsėsi ir po pamokų. Lydint koordinatorei Teresai La Montagna ir mokytojams susipažinome su Neapolio miesto istorija, didingais statiniais, bažnyčiomis, mokslo įstaigomis, aplankėme istorinį Pompėjos miestą, Pomigliano d’Arco biblioteką.

              Naujos patirtys praplėtė profesines bei bendrąsias kompetencijas, leido įsivertinti, kur savo darbe galime dar tobulėti ir keistis, o nuoširdus, šiltas užsienio kolegų priėmimas ir bendradarbiavimas suteikė galimybę pažinti naują šalį ir jos kultūrą, praplėsti pasaulėžiūrą ir įgyti naujų draugų.

Robotikos akademija Spindulėlyje

Nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“ organizuojamas Robotikos būrelis, kurio metu vaikai mokosi ne tik technologijų: robotikos, programavimo, kompiuterinio raštingumo, bet ugdomos ir minkštosios kompetencijos: kūrybiškumas, emocijų valdymas, dėmesio koncentracija, savarankiškumas, komunikacijos įgūdžiai. Baigus Robotikos akademijos veiklas, vaikams įteikti VšĮ ,,Robotikos akademijos“ vardiniai pažymėjimai. Džiaugiamės savo mažųjų  konstravimo ir programavimo įgūdžių pasiekimais.

Trijų darželių partnerystė

        Suprasdami, kad kartu dirbti ir siekti pažangos yra ne tik lengviau, bet ir prasmingiau, o ir pasiekti galima daugiau, Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ nutarė bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti kolegialius santykius, vesti ir stebėti atviras veiklas, diskutuoti, reflektuoti, gilinti žinias apie įtraukųjį ugdymą. Tad gegužės 17 d. Meškuičių lopšelio-darželio ir Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ komandos – įstaigų vadovės ir mokytojos, lankėsi mūsų lopšelyje-darželyje ir stebėjo visose grupėse vedamas ugdomąsias veiklas, jas aptarė. Smagu, kad buvome pastebėti ir įvertinti, sulaukėme patarimų ir gerų idėjų ugdomųjų veiklų, mokytojų kompetencijų tobulinimui.

Spindulėlyje – Europos kaimynų diena!

Visus mokslo metus Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ bendruomenė dalyvavo Lietuvos masinio futbolo asociacijos projekte „Futboliukas“, kurio metu tiek daug visko nuveikta – sportuota, žaista, spalvinta, švęsta… O artėjant vasarai „Futboliuko“ sezono finišas lopšelyje-darželyje įvyko gegužės 24 d. Palydėti „Futboliuko“ į ,,atostogas“ ir paminėti Tarptautinę kaimynų dieną, į lopšelio-darželio kiemą, susirinko bendrystės pasiilgę įstaigos bendruomenės nariai. Šventės dalyviams nebuvo laiko nuobodžiauti: vyko kaimyniški pasisveikinimai, pokalbiai, flash mob-as (sulėktuvės), tėveliai ir vaikučiai žaidė „Karbų futbolą“, išbandė savo koordinaciją mėtymo žaidime „Spalvoti kamuoliukai“, įveikė kamuolio varymosi užduotį „Sukasi ratukai“, o šventės pabaigoje bandė savo kojų raumenų jėgą ir taiklumą judrioje veikloje „Pataikyk į figūrą“. Smagiai ir aktyviai pasportavę, atsigaivinome „Citrinukės kavinėje“.

Šventės metu skatinome visus būti fiziškai aktyviais, bendradarbiauti ir būti socialiai solidariais.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų šokių šventė – konkursas ,,Medutis“

          Gegužės 18 d. „Gudručių“ grupės vaikai kartu su meninio ugdymo mokytoja Jugina dalyvavo Šiaulių r. Meškuičių lopšelio-darželio organizuojamame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  šokių šventėje – konkurse ,,Medutis“ . Mažieji šokėjai sušoko nuotaikingą lietuvių liaudies šokį, už kurį suteiktas III laipsnio diplomas. Šokėjai apdovanoti saldžiais prizais, o  jų vadovai – padėkos raštais.

,,Pabiručių“ grupės edukacinė išvyka

         Gegužės 18 d. ,,Pabiručių“ grupės vaikai pažintines savaitės veiklas tęsė edukacinėje išvykoje mokytojos padėjėjos Jolantos sodyboje. Vaikai apžiūrėjo, grožėjosi, tyrinėjo žydinčių gėlių, vaismedžių, krūmų įvairovę, aiškinosi, kas žydi pavasarį. Kartu su sodybos šeimininke atliko svarbią užduotį – mokėsi sodinti darželio gėles. Ačiū Jolantai už šiltą priėmimą ir puikiai praleistą laiką drauge.

Edukacinis žygis į Kairių pušyną

Populiarinant pėsčiųjų žygius, sveiką ir aktyvų gyvenimo būdą bei skatinant ekologišką, gamtą tausojantį laisvalaikį, gegužės 12 d. Judėjimo sveikatos labui dienos proga, lopšelio-darželio „Spindulėlis“ vaikai vyko į edukacinį žygį į Kairių pušyną. Vaikai atliko mankštą „Keliaujame drauge“, žaidė koordinacijos žaidimą „Pereik be lieptelio“, judrų žaidimą „Sviedinys puode“, reakcijos žaidimą „Perduok kitam“, dalyvavo estafetėje „Brangus kiekvienas lašas“.  Aktyviai pasportavę, pušyno aikštelėje vaikai draugiškai piknikavo. Smagiai praleidę laiką, kupini įspūdžių grįžome į darželį.

https://youtube.com/shorts/ejl5syzoSzU?feature=share

Jogos mankšta

Gegužės 8 d. jogos trenerė Mila Mažeikatė iš Šiaulių r. visuomenės sveikatos biuro „Gudručių“ ir „Smalsučių“ grupių vaikams pravedė nuotaiką jogos mankštą. Vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, išmoko lankstumo, tempimo, nusiraminimo pratimų.