Skelbiama lopšelio-darželio direktorės metinės veiklos ataskaita

Kviečiame lopšelio-darželio „Spindulėlis“ bendruomenę susipažinti su Direktorės Dalios Gricienės 2022 m. veiklos ataskaita.

             Vadovaujantis teisės aktais, lopšelio-darželio bendruomenė per 10 dienų nuo lopšelio-darželio vadovo metinės veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti siūlymus ir pastabas lopšelio-darželio Tarybai el. p. kairiudarzelis@gmail.com

Ilgalaikis prevencinis respublikinis projektas ,,Žaidimai moko“

Spalio – gruodžio mėnesiais Kairių lopšelyje-darželyje  ,,Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus ,,Smalsučių“ grupė  dalyvavo ilgalaikiame respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – lavinti vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, regimąjį suvokimą, orientaciją erdvėje. Projekto metu buvo ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Įvairių žaidimų pagalba vaikai išmoko bendradarbiauti, savarankiškai ir su bendraamžių pagalba spręsti iškilusias problemas. Įvairios, dar nenagrinėtos temos, paskatino ugdytinius tyrinėti, atrasti ir kurti. Projektui pasibaigus, vaikai pritaiko įgytas žinias savo žaidimuose.

Draugiškas susitikimas

            Sausio 17 d. vyko tradicinis virtualus Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus ,,Gudručių“ grupės ir Kauno lopšelio-darželio ,,Daigelis“ ,,Bitučių“ grupės vaikų, mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų susitikimas. Vaikai kalbėjosi apie darželyje vykstančias veiklas ir užsiėmimus. Gudručiai pasakojo draugams, kaip puošė eglutę miško žvėreliams, gamino ekologiškas lesyklėles, mokėsi rūšiuoti šiukšles, stebėjo kaip surenkamos ir išvežamos buitinės atliekos, organizavo rytmetį „Šiušlėms ne!“. Mažieji kauniečiai supažindino draugus su ornitologo profesija, dainavo daineles apie paukščius. Įstaigų logopedės pasidalino logopedinėse pratybose taikomais metodais ir naudojamomis ekologiškomis ugdymo priemonėmis.

           Susitikimo metu vaikai praplėtė žinias apie atliekų rūšiavimą, plėtojo pažintinius gebėjimus, ugdėsi pagarbaus elgesio, atidaus klausymosi ir pasakojimo įgūdžius.

Rytmetis „Šiukšlėms ne!”

Sausio 13 d. personažai konteineris Kontis ir peliukas Tvarkius pakvietė vaikus į atliekų rūšiavimo nuotykį. Mažieji stebėjo inscenizuotą personažų vaidinimą, rūšiavo atliekas, kūrė raidžių mozaiką. Įtvirtinant žinias apie antrinių žaliavų panaudojimą, ugdytiniai žaidė žaidimus „Klasė kitaip“, „Gaudyklė“ ir kt. Rytmečio metu vaikai ugdė(si) gamtai draugiškus įpročius, atsakomybę už aplinką.

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena

Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ paminėjo prisijungdami prie visuotinės pilietinės iniciatyvos ,,Atmintis gyva, nes liudija“. 8 val. ryto languose sužibo žvakutės – gyvybės, atminties, susikaupimo simbolis. Įvairių veiklų metu vaikai kartu su auklėtojomis prisiminė Sausio 13-osios įvykius.

Rytmetis ,,Prie naujo metų rato“

Sausio 6-tą dieną Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ bendruomenė Kalėdinio laikotarpio malonumus ir šurmulį užbaigė šventiniu rytmečiu ,,Prie naujo metų rato“. Trijų karalių simbolines dovanas išdalino 2023 metų personžai – zuikis, lydimas eglutės ir nykštuko. Linkėdami sėkmingų, darbingų, viltingų taikos metų ant durų užrašė Trijų karalių vardų pirmąsias raides. Nupuoštos eglutės, nutilo kalėdinės dainos ir vėl naujais patyrimais ir atradimais pradedame sukti naujų metų ratą.

Graži bendrystė

Šiltoje ir jaukioje bendrystėje lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ bendruomenė palydėjo besibaigiančius 2022 metus.

VIENAS LAUKE – NE KARYS

Aktyvi visuomenė, verslūs ir laimingi žmonės – tokia yra Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vizija. Žinoma, dėl vienareikšmės termino „laimingi žmonės“ sampratos būtų galima ilgai diskutuoti ar net ginčytis, tačiau Savivaldybės švietimo bendruomenė sutaria dėl vieno: gebėjimas būti, mokytis ir dirbti drauge su kitais bei kitokiais yra būtina laimės pojūčio sąlyga.

Tokio sutarimo vedama, Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus specialistų bei Šiaulių rajono švietimo pagalbos tarnybos darbuotojų komanda, nuo 2020 m. įgyvendindama „Erasmus+“ programos projektus „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas – profesinei ir asmeninei sėkmei“ ir „Įtraukusis ugdymas – nuo iššūkio link galimybės“, siekia kryptingai formuoti teigiamą rajono visuomenės nuostatą į kiekvieno asmens skirtybes ir skirtingų gebėjimų, pomėgių, skirtingų ugdymo(si) poreikių turinčių vaikų ugdymąsi kartu. Po dvejų aktyvios veiklos metų įsitikinta, kad vienas lauke – ne karys. Apie tai plačiau skaitykite “Švietimo naujienų” žurnale paspaudę nuorodą:

https://www.svietimonaujienos.lt/vienas-lauke-ne-karys/?fbclid=IwAR2x1V3tJwJi7PFt9APZxW60z5IGEbJqFFrP3ySJ1GKP9_xDAw_Oe28IHR0

Lopšelis-darželis dalyvauja ,,ERASMUS+“

erasmusplus_logo_blu

Lopšelis-darželis, kaip konsorciumo dalyvis, dalyvauja „ERASMUS+“ 1 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo mobilumo projekte su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452 įgyvendinant „ERASMUS+“ akreditaciją Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098

Plačiau