,,Draugystė – padedanti pažinti mus supantį pasaulį”

Prasidėjo ketvirtieji ,,Spindulėlio” draugystės metai su Kauno lopšeliu-darželiu ,,Daigelis” tarp Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis” ,,Smalsučių” grupės ir lopšelio-darželio ,,Daigelis” ,,Bitučių” grupės bendruomenių bei švietimo pagalbos specialistų, kūno kultūros mokytojų tęsiamas patirtinio ugdymosi projektas ,,STEAMUKAS metų laikų rate”. Projekto tikslas – plėtoti vaikų kalbinę raišką per pažintines, (pa)tyrimines veiklas, suteikiančias papildomų žinių, patirčių apie daugelį reiškinių, susijusių su įvairiais mokslais.

Spalio mėnesį įvyko pirmasis virtualus įstaigų susitikimas. Vaikai turėjo galimybę prisistatyti – papasakoti apie save ir savo pomėgius. Pedagogės aptarė projekto gaires, numatomas veiklas ir jų sklaidą tarp įstaigų bendruomenių. Džiaugiamės tokiu nuoširdžiu bendradarbiavimu tarp įstaigų.