Išleistuvių šventė ,,Lik sveikas, darželi!”

               Su paskutiniais muzikos akordais Kairių lopšelyje-darželyje ,,Spindulėlis“ iškilmingai į mokyklos priešmokyklinę grupę buvo išlydėti ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupės 46 laidos mažieji „absolventai“. Mokytojos, poeto Just. Marcinkevičiaus žodžiais „…Jeigu šita žemė kam priklauso, tai pirmiausia, žinoma, vaikams…“ „…Mes gi esam tie, kurie jų laukia, laukdavo ir lauks visais laikais…“, pakvietė vaikus į šventišką papuoštą salę, kur jų laukė tėveliai, seneliai, broliai, sesės bei lopšelio-darželio darbuotojai. Vaikai dainelėmis, eilėmis ir šokiais visiems dėkojo už pirmus žingsnelius, už paguodą, palaikymą ir padrąsinimą lankant darželį. Vaikai su šypsenomis veiduose dalijosi prisiminimais, kas labiausiai jiems įsiminė ir kas patiko darželyje. Lopšelio-darželio direktorė kiekvienam vaikui tardama „džiaugiasi visi, kad pasauly tu esi…“, įteikė ikimokyklinio ugdymo baigimo pažymėjimus. Administracija, tėveliai, mokytojos tarė vieni kitiems padėkos žodžius, vaikams linkėjo lengvo drugelių skrydžio į mokslo ir žinių šalį. O prisiminimui „Gudručių“ grupės bendruomenė lopšeliui-darželiui padovanojo du nuostabius suoliukus, ant kurių puikuojasi užrašas „Gudručiai 2024“.

Nuoširdžiai dėkojame visiems už prasmingą ir gražią bendrystę.