Pirmoji nuotolinio ugdymo(si) savaitė lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“

Dėkojame už pirmąją nuotolinio ugdymo(si) savaitę. Džiaugiamės lopšelio-darželio vaikų ir tėvelių aktyvumu, kūrybiškumu žingeidumu.