Spindulėlių sportinė veikla

Praėjo jau trys nuotolinio ugdymo(si) savaitės ir mažieji „Spindulėlio“ vaikučiai netinginiauja,  o aktyviai sportuoja, atlikdami įvairias kūno kultūros mokytojos Ingridos sportines užduotėles. Aktyvi fizinė veikla, judėjimas – pats geriausias vaistas nuo visų ligų.