Su Velykomis!

Stiprybės, vilties, supratingumo, tikėjimo ir žinojimo, kad po kiekvieno tamsaus laikotarpio išaušta nuostabus rytas. Tegul pavasarinio gyvybingumo ir atsinaujinimo jėga pažadina kūrybai, ieškojimams, suteikia stiprybės ir energijos, lai nauji iššūkiai padaro mus stipresnius. Su Šv. Velykomis!