Tęstinis respublikinis patirtinio ugdymo(si) projektas „Žaidžiame ekologiją“

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Kauno miesto lopšelis-darželis „Daigelis“ bendradarbiaudami, kartu nuo 2022 m. rugsėjo mėnesio vykdo tęstinį respublikinį patirtinio ugdymo(si) projektą „Žaidžiame ekologiją“, kurio tikslas – mokyti vaikus suprasti gamtą, suteikti kuo daugiau žinių apie aplinką, puoselėti vaiko fizines ir psichines galias globojant gamtą ir ugdant meilę jai.

 Rugsėjo – spalio mėnesiais ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupėje surengti virtualūs nuotoliniai susitikimai, kurių metu vyko pokalbiai, diskusijos, aptarimai „Kaip keičiasi gamta“, „Ekologijos svarba“. Vaikai turėjo unikalią galimybę patys pasigaminti ekologiškų žaidimų ir juos išbandyti žaidžiant. Perimant gerąsias profesines kolegų patirtis iš Kauno lopšelio-darželio ,,Daigelis“ išbandėme jų siūlomas veiklas. Įgijome naujų patirčių, suvokdami ir prisiimdami atsakomybę už pasaulio „žaliojo tako“ išsaugojimą. Tad ir toliau tęsime projektą…