Trijų darželių partnerystė

        Suprasdami, kad kartu dirbti ir siekti pažangos yra ne tik lengviau, bet ir prasmingiau, o ir pasiekti galima daugiau, Šiaulių r. Meškuičių lopšelis-darželis, Kairių lopšelis-darželis „Spindulėlis“ ir Gruzdžių lopšelis-darželis „Puriena“ nutarė bendradarbiauti ir plėtoti partnerystę. Pagrindinis šio bendradarbiavimo tikslas – tobulinti mokytojų kvalifikaciją, dalintis gerąja darbo patirtimi, plėtoti kolegialius santykius, vesti ir stebėti atviras veiklas, diskutuoti, reflektuoti, gilinti žinias apie įtraukųjį ugdymą. Tad gegužės 17 d. Meškuičių lopšelio-darželio ir Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“ komandos – įstaigų vadovės ir mokytojos, lankėsi mūsų lopšelyje-darželyje ir stebėjo visose grupėse vedamas ugdomąsias veiklas, jas aptarė. Smagu, kad buvome pastebėti ir įvertinti, sulaukėme patarimų ir gerų idėjų ugdomųjų veiklų, mokytojų kompetencijų tobulinimui.