Bendradarbiavimas tęsiasi…

Iš didelės širdies į mažą širdelę nutiesiu takelį… Toks gražus bendradarbiavimo  ryšys sieja Kairių lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ,,Smalsučių“ grupės bendruomenę su socialiniais partneriais – Šiaulių rajono Kairių padalinio Neįgaliųjų draugijos narėmis. Darbščiosios draugijos narės apipavidalino laisvalaikio pagalvėles pagal pasakų siužetus, suteikė joms įdomų ir patrauklų vaizdą. Sužavėjo moterų kūrybiškumas, išradingumas ir kruopštumas. Pagalvėlės bus panaudotos grupės projekto ,,Lylia lylia, pagalvyte“ idėjų įgyvendinimui: plėtosis vaikų improvizacinė ir kūrybinė veikla, saviraiška, lavės kalba. Stiprės ugdytinių tarpusavio santykiai, skatinantys pastebėti kito jausmus bei įvardinti savuosius per ,,pagalvėlių personažų“ kalbą, pasakų sekimą, istorijų kūrimą.