Darbuotojų edukacija į alaus daryklą „Gubernija“

Nepamiršdami, kad LAIKAS vienintelė dovana, kurios niekada nesusigrąžinsime ir kurios vertė neišmatuojama, lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ darbuotojai skyrė savo brangaus laiko vienas kitam –  gražiai bendrystei kartu. Tas gražus bendrystės laikas – ekskursija po seniausią, vis dar veikiančią, alaus daryklą „Gubernija“  ir senovinius daryklos rūsius.