Dėl sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiko pratęsimo

                2024 m. gegužės 16 d. įvyko Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisijos posėdis. Komisija informavo, kad įvertino mūsų lopšelio-darželio sveikatos stiprinimo programą ir priėmė sprendimą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos statuso galiojimo laiką, bei atsiuntė visus tai patvirtinančius dokumentus.

                Džiugu, toliau tęsime sveikatą stiprinančią veiklą! Labai ačiū darbo grupei, pildžiusiai ataskaitas ir parengusiai naują programą!