EILĖRAŠČIŲ DEKLAMAVIMO KONKURSAS „TU PATI GRAŽIAUSIA, MANO LIETUVA!“

Vasario 10 d. lopšelyje darželyje ,,Spindulėlis“ vyko eilėraščių deklamavimo konkursas. Tai
pačių mažiausiųjų Lietuvos patriotų dovana mylimai Tėvynei. Mažųjų lūpose skambėjo gražiausios
lietuvių poetų eilės apie Lietuvą, meilę savo gimtinei. Aplodismentų gausumu nugalėtoju
pripažintas „Smalsučių“ grupės skaitovas Dovydas, kuriam atiteko garbė atstovauti Šiaulių regiono
ikimokyklinio amžiaus ugdytinių eilėraščių deklamavimo konkurse „Tu pati gražiausia, mano
Lietuva“. Linkime Dovydui kuo didžiausios sėkmės!!!