Ilgalaikis prevencinis respublikinis projektas ,,Žaidimai moko“

Spalio – gruodžio mėnesiais Kairių lopšelyje-darželyje  ,,Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus ,,Smalsučių“ grupė  dalyvavo ilgalaikiame respublikiniame projekte „Žaidimai moko“, kurio tikslas – lavinti vaikų kalbą, smulkiąją motoriką, regimąjį suvokimą, orientaciją erdvėje. Projekto metu buvo ugdomos įvairios vaikų kompetencijos, panaudojant žaidimą, patyriminį ugdymą ir psichomotorinę veiklą. Įvairių žaidimų pagalba vaikai išmoko bendradarbiauti, savarankiškai ir su bendraamžių pagalba spręsti iškilusias problemas. Įvairios, dar nenagrinėtos temos, paskatino ugdytinius tyrinėti, atrasti ir kurti. Projektui pasibaigus, vaikai pritaiko įgytas žinias savo žaidimuose.