Mokomės atvirumo. Darbo stebėjimo vizitas Italijoje

Įgyvendinant Šiaulių rajono savivaldybės administracijos vykdomą programos „Erasmus+“ akreditacijos 2021–2027 metams (akreditacijos Nr. 2021-1-LT01-KA120-SCH-000047098) projektą su daugiau kaip vienu dotacijos gavėju Nr. 2022-1-LT01-KA121-SCH-000062452, š. m. gegužės 8-12 dienomis į darbo stebėjimo vizitą Italijoje vyko Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pavaduotojų ugdymui ir mokytojų komanda iš Šiaulių r. Kairių jungtinės mokyklos, Šiaulių r. Pavenčių mokyklos-daugiafunkcio centro, Šiaulių r. Kuršėnų Daugėlių progimnazijos, Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Žiedelis“, Šiaulių r. Kairių lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ir Šiaulių r. Gruzdžių lopšelio-darželio „Puriena“. Darbo stebėjimo vizitas vyko Istituto Comprensivo 5 Falcone Paciano mokykloje Pomigliano d’Arco mieste. Vizito tikslas – ikimokyklinio, pradinio ir mokyklinio amžiaus vaikų ugdymo proceso planavimas, organizavimas, pasiekimų vertinimas, veiklų stebėjimas ir analizė, susipažinimas su įtraukiojo ugdymo organizavimo praktikomis.

              Atvykus į Istituto Comprensivo 5 Falcone Paciano mokyklą darbo stebėjimo dalyvius labai šiltai pasitiko mokyklos direktorė, programos Erasmus+ projektų koordinatorė Teresa La Montagna ir mokyklos mokytojai. Erasmus+ projektų koordinatorė Teresa La Montagna pristatė mokyklą, supažindino su mokytojais, papasakojo apie ugdymo proceso organizavimą, darbą su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais, bendravimą su ugdytinių tėvais. Mokykla turi septynis korpusus, kuriuose ugdomi skirtingo amžiaus ir įvairių gebėjimų vaikai. Vizito dalyviai lankėsi 3-uose mokyklos korpusuose: School Complex „Buonpensiero1“, School Complex „Paciano“, School Complex „Cirino“, kuriuose stebėjo ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų, pradinių klasių užsiėmimus, mokytojų vedamas matematikos, teatro, anglų kalbos, istorijos, geografijos pamokas vyresnėse klasėse. Mokytojai pristatė ugdymo procese naudojamas informacines technologijas, interaktyvias mokomąsias programėles, priemones, kurios naudojamos ugdant autizmo spektro, regos negalią turinčius vaikus, papasakojo, kaip į grupės ar klasės veiklą integruoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Projekto dalyviai dalyvavo vaikų ir mokytojų parengtame „Performanse apie patyčias“.

              Šiltas bendravimas tęsėsi ir po pamokų. Lydint koordinatorei Teresai La Montagna ir mokytojams susipažinome su Neapolio miesto istorija, didingais statiniais, bažnyčiomis, mokslo įstaigomis, aplankėme istorinį Pompėjos miestą, Pomigliano d’Arco biblioteką.

              Naujos patirtys praplėtė profesines bei bendrąsias kompetencijas, leido įsivertinti, kur savo darbe galime dar tobulėti ir keistis, o nuoširdus, šiltas užsienio kolegų priėmimas ir bendradarbiavimas suteikė galimybę pažinti naują šalį ir jos kultūrą, praplėsti pasaulėžiūrą ir įgyti naujų draugų.