„Pabiručių“ grupė dalyvavo Kauno miesto vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ tarptautiniame švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projekte „Šypsena – kelias į draugystę“

PROJEKTO TIKSLAS

Skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą
siekiant plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinį suvokimą dalinantis
įspūdžiais, gerąja patirtimi, įgyvendinant emocinės raiškos ir jausmų projektą „Šypsena –
kelias į draugystę“.

Kovo mėnesį naudojantis įvairiomis meninėmis ar kt. priemonėmis dėliojo
emocijų mandalą.

Balandžio mėnesį Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti, pasirenkant įvairias menines
priemones sukurti linksmi skirtukas knygai.

Gegužės mėnesį vaikai su šeimos nariais ir pedagogais pasirinkę įvairias menines priemones gamino lėlę, skirtą motinos dienai.

Birželio mėnesį įstaigoje suorganizuota Tarptautinė vaikų gynimo diena.