Renginys „Draugiškoji SEU Drambliada“ Spindulėlyje

-2023 m. kovo 10-17 dienomis, lopšelio-darželio „Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupės vaikai, dalyvavo Draugiškojoje SEU DRAMBLIADOJE, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Renginio metu siekta ugdyti(s) 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Atliekant DRAMBLIADAI skirtas užduotis buvo įtraukti visi ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupės ugdytiniai.