Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevencinio projekto ,,Žaidimai moko“ tęstinumas

Lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ikimokyklinio amžiaus „Gudručių“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis dalyvauja Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų prevenciniame projekte ,,Žaidimai moko“ ir  tęsia siūlomas prevencinio projekto veiklas. Šios veiklos padeda lavinti ugdytinių regimąjį suvokimą, orientaciją erdvėje ir kalbinius vaikų gebėjimus, pasitelkiant patyriminį ugdymą, žaidimus, psichomotorinę veiklą. Vaikai entuziastingai atlieka siūlomas veiklas, išbando įvairias priemones.