Septintoji nuotolinio ugdymo(si) savaitė lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“

Visą savaitę vaikai su tėveliais tyrinėjo įvairių augalų sandarą, praktiškai pažino jo dalis, mokėsi įsidėmėti gėlių, medžių pavadinimus. Naudojant įvairias dailės priemones spalvino, aplikavo, štampavo, lipdė įvairiaspalves gėles, medžius, krūmus, atliko tyrinėjimus, eksperimentus  gamtoje: gamino ,,gamtos skonio“ konservus, matavo medžių kamienus, eksperimentavo su gėlių žiedais ir kt. Mažieji mokėsi kultūringai elgtis gamtoje, įgijo gamtosauginių žinių. Dėkojame tėveliams už pagalbą, įgyvendinant nuotolinio ugdymo(si) užduotis.