,,Spindulėlio” ir ,,Daigelio” draugystė tęsiasi

Šiaulių r. Kairių lopšelis-darželis ,,Spindulėlis” ir Kauno lopšelis-darželis ,,Daigelis” jau penktus metus vykdo  respublikinį patirtinio ugdymo(si) projektą, kuris šiais mokslo metais pavadintas ,,Seku seku pasaką”. Projekto tikslas – plėtoti vaikų kalbinę raišką, tobulinti saviugdos įgūdžius per meninę veiklą, vaidybą, kūrybą. Vaikai ugdosi socialinę, pažinimo, komunikavimo, meninę kompetencijas. Tikimės, kad projektas motyvuos vaikus domėtis knygomis, pasakomis, skatins dalintis asmeninėmis patirtimis, mažieji ugdysis atidaus klausymosi, pasakojimo ir vaidybos  įgūdžius.

       Tad jau įvykusio virtualus lopšelio-darželio ,,Spindulėlis“ ,,Gudručių” grupės ir lopšelio-darželio ,,Daigelis” ,,Bitučių” grupės vaikų ir pedagogų, švietimo pagalbos specialistų, kūno kultūros mokytojų susitikime vaikai kalbėjosi apie darželyje vykstančias veiklas ir užsiėmimus, deklamavo eilėraščius apie rudenėlį, dainavo išmoktas daineles. Kiekvienas turėjo galimybę papasakoti apie save, savo pomėgius. Pedagogės aptarė tolimesnes projekto veiklas.